top of page

Med hjälp av metaforer och symbolik bygger jag upp mina skulpturer och genom dem undersöker jag mitt inre, de rädslor och den trygghet som därinne alltid går hand i hand.
Mina verk växer fram i spänningen mellan tidigare trauman och min nyfikenhet på livet. Det finns ett lugn och en oro, något som tynger eller önskas och som ibland i sitt uttryck närmar sig det absurda. Att materialisera och få fram verken genom mina händer blir ett sätt för mig att förstå mig på, lära känna, sortera, bli lugnad eller tröstad.

BIO: Bio
bottom of page