top of page

Sara Västerlund ( b.1989) is a Swedish artist based in Småland.


With clay as her main material, her art is inspired of old cabinet of curiosities and vanitas paintings, weird daydreams and classical sculpture. Her works includes a lot of symbols and metaphors and there’s also a hint of Swedish folklore and a fascination of life and death.

Med hjälp av metaforer och symbolik bygger Sara Västerlund upp sina skulpturer.

Verken växer fram i spänningen mellan tidigare trauman och en nyfikenhet på livet. Strävan efter

trygghet och inre styrka för att möta yttre hot löper som en röd tråd genom hennes verk.

BIO: Bio
bottom of page